افغانستان

منطقه و جهان

اقتصادی

حدود ۷ هزار فارم مرغ‌پروری در افغانستان وجود دارد

مسوولان در وزارت زراعت، آبیاری ...

ادامه مطلب »

افزایش ۲۵ درصدی حاصلات انگور در زابل

دهقانان در ولایت زابل می‌گویند ...

ادامه مطلب »

ورزش